Köanmälan

Vänligen notera att obligatoriska fält i formuläret indikeras med en asterisk *

  Villkor för köanmälan

  Anmälningsdatum är det datum då anmälan kommer MontessoriGrundskolan Maria till handa. Vi kan tyvärr inte garantera plats på vår skola oavsett anmälningsdatum.

  Vi ger förtur till syskon till elever som redan går på skolan och därefter ges förtur till barn som har gått på montessoriförskola eller montessoriskola. 

  Antagning sker i övrigt strikt efter ködatum, tidigast anmäld står först i kö. 

  Uppdatering av vår kö görs vart annat år. Uppdateringsformulär skickas per e-post. Viktigt således att meddela om ni byter e-postadress. Varannan höst uppdaterar vi vår kö genom ett utskick per e-post för att bekräfta intresset. De som inte har bekräftat senast 31/12 det året stryks ur kön

  Skicka alltid ett mail om någon information behöver ändras efter anmälningstillfället till kontakt@montessorigsm.se

  Antagning sker i huvudsak till förskoleklassen det år barnet fyller sex år. 

  För det fall du har köfrågor, vänligen kontakta oss per e-post på kontakt@montessorigsm.se

  All information som lämnas via denna köanmälan registreras och lagras hos MontessoriGrundskolan Maria. MontessoriGrundskolan behandlar samtliga uppgifter som konfidentiella och delar dem inte med någon tredje part. Uppgifterna kommer således enbar att behandlas inom MontessoriGrundskolan Maria. Du har enligt GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

  Efter att ha tagit del av information om det aktuella personregistret ger du härmed samtycke till att uppgifter om dig/ditt barn behandlas i MontessoriGrundskolan Marias register. Du kan när du vill återta ditt samtycke till detta. Observera dock att sådant återtagande av samtycke innebär att ditt barn inte längre kan stå kvar i vår kö. 

  Så här gör du

  • Barnets tilltalsnamn: Fyll i förnamn/tilltalsnamn på det barn du vill anmäla till MontessoriGrundskolan Maria.
  • Barnets efternamn: Fyll i efternamn på det barn du vill anmäla till MontessoriGrundskolan Maria.
  • Barnets personnummer: Fyll i hela personnumret på barnet (alla 12 siffror)
  • Eventuellt syskon på skolan: Fyll i namn om det anmälda barnet redan har ett syskon på MontessoriGrundskolan Maria så att vi inte missar att ditt barn har rätt till syskonförtur (frivilligt)
  • Eventuellt syskon i kö: Fyll i namn om det anmälda barnet har ett syskon som också står i kö så att vi inte missar att ditt barn kan få syskonförtur senare (frivilligt)
  • Folkbokföringsadress: Fyll i den adress som barnet är folkbokfört på vid anmälningstillfället eller ny adress om ni redan vet att ni kommer att flytta till en ny adress.
  • Postnummer: Fyll i postnummer för barnets folkbokföringsadress.
  • Ort: Fyll i den postort barnet är folkbokförd i.
  • Vårdnadshavares namn: Fyll i namn för barnets samtliga vårdnadshavare
  • Telefonnummer: Fyll i det telefonnummer som vi enklast kan nå dig på.
  • Extra telefonnummer: Fyll i annat telefonnummer vi kan nå er på. Om ni bara har ett telefonnummer vänligen fyll i det igen då detta fält inte kan lämnas tomt.
  • Din e-post: Fyll i den e-post vi enklast kan nå dig via. Viktigt! Uppdatera din e-post så fort du får en ny e-postadress då vi främst kommunicerar via den.
  • Nuvarande skola/förskola: Fyll i namnet på den skola/förskola ditt barn går i vid anmälningstillfället. Ange särskilt om det är montessoriskola/-förskola.
  • Meddelande: Skriv gärna allmän information om ditt barn såsom eventuella allergier eller dylikt (frivilligt)
  • Eventuella särskilda behov: Meddela gärna om ditt barn har särskilda behov såsom dyslexi etc. (frivilligt)
  • Godkänn villkoren för köanmälan, du hittar dem under formuläret.
  • Observera att alla fält markerade med en stjärna är obligatoriska att fylla i
  • Ett bekräftelse-mail kommer att skickas till den e-postadress du angett i anmälan