Om skolan

Vi är en liten fristående montessoriskola med natursköna Husie Mosse som närmsta granne. Vi är skolan att växa med då vi bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Från och med den 1 mars 2023 är vi en del av Montessori Mondial som i sin tur ägs av AcadeMedia AB.

Våra ledord är nyfikenhet, självständighet och kreativitet. Vi vill att barnen ska känna glädje över att lära och upptäcka samt kunna ta mer och mer ansvar för sitt arbete. Barnen får därför redan från början lära sig att planera och utvärdera sitt arbete. Det är viktigt att barnet får utvecklas i sin egen takt, och genom att skolan arbetar åldersblandat i stor utsträckning möjliggörs detta. Montessoripedagogiken uppmuntrar också till samarbete mellan äldre och yngre elever. Vi arbetar alla på skolan för allas trivsel och trygghet vilket är en förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Barnen är i skolan uppdelade i F-3, 4-6 och 7-9 samt på fritidshemmet i Knattarna (F-1), Översten (2- 3) och Hjältarna (4-6). Vi anser det viktigt att ha en helhetssyn på barnets tid i skolan och på fritidshemmet varför skola och fritidshem genomsyras av samma värderingar och förhållningssätt. Det är viktigt för oss på MontessoriGrundskolan Maria att se och att ha personlig kontakt med varje barn så att de känner sig sedda och bekräftade varje dag.

Historia

Skolan grundades av Eva Åkerman, en av de första montessorigrundskolelärarna i Malmö, 2002 med endast 34 elever med årskurserna 1-6 tillsammans med Janet Badenfelt. 2004 flyttade skolan in i de nuvarande lokalerna på Husie Kyrkoväg 64 precis intill natursköna Husie Mosse. Vi har sedan växt och har nu glädjen att kunna ta emot mer än 220 elever i åldrarna 6 till 16 år. 

För att påminna våra elever om vår historia, vikten av kunskap och att vi är en montessoriskola delar vi varje år ut tre stipendier till våra avgångselever i åk 9: Eva Åkermans stipendium för högst meritvärde, Janet Badenfelts stipendium till den elev som bäst lyckats ta fram sin inre drivkraft och Maria Montessoris stipendium för störst utveckling. Stipendierna är ett sätt för oss att visa hur högt vi värdesätter kunskap på vår skola samt vikten av att alltid försöka göra sitt bästa.

Ledning

Eva-Lena Borg
Rektor
Emma Berntsson Lundberg
Fritidshems-chef

Styrelse

Styrelsen är huvudman för MontessoriGrundskolan Maria. Styrelsen sammanträder vid fyra gånger tillfällen per år samt vid behov. Dess viktigaste uppgift och ansvar är att kontrollera den löpande förvaltningen avseende ekonomi och måluppfyllelse samt att driva utveckling och säkra verksamheten för framtiden.