Personal

  • Alla
  • Förskolelärare
  • Fritidshem
  • Kök
  • Kurator
  • Lärare
  • Rektor
  • Skolsköterska
Agnes Serrander
Alexander Arcelay
Lärare spanska och musik 4-9
Annika Frantzich
Boel Lindahl
Carina Rosenbäck
Cecilia Andersson
Charlotte Andersson
Emma Berntsson Lundberg
Bild, hemkunskap, fritidshemschef
Eva Angel Vairo
Lärare 4-9 matematik, spanska
Fabienne Sterner
Lärare 7-9 matematik, NO, teknik
Fredric Strandberg
Helena Henningsson
Jenny Björkman
Katarina Sunder-Lindberg
Lejla Imamovic
Linda Mårtesson
Linda Palmén
Lärare 7-9 matematik, NO, teknik
Lukas Erhardt
Malin Badenfelt-Carlsson
Marc Olsson
Elevassistent, fritids
Maria Holmqvist
Markus Klintborg
Meltem Kücük
Mikael Skov Pedersen
Nanna Bergman
Lärare 6-9 engelska, SO
Per-Olof Ask
Lärare trä/metallslöjd
Petra Skov Pedersen
Elevassistent, fritids