Personal

  • Alla
  • Förskolelärare
  • Fritidshem
  • Kök
  • Kurator
  • Lärare
  • Rektor
  • Skolsköterska
Annika Björkstrand
Lärare 4-9 engelska, tyska
Annika Frantzich
Boel Lindahl
Carina Rosenbäck
Cecilia Andersson
Charlotta Winge
Charlotte Andersson
David Johansson
Biträdande rektor, lärare 7-9 svenska, SO
Emma Berntsson Lundberg
Bild, hemkunskap, fritidshemschef
Eva Angel Vairo
Lärare 4-9 matematik, spanska
Eva-Lena Borg
Biträdande rektor, speciallärare, 7-9
Fabienne Sterner
Lärare 7-9 matematik, NO, teknik
Fredric Strandberg
Katarina Sunder-Lindberg
Lejla Imamovic
Linda Elovsson
Lärare 7-9 matematik, NO, teknik
Linda Mårtesson
Lisa Berggren
Malin Badenfelt-Carlsson
Malin Collin
Marc Olsson
Elevassistent, fritids
Maria Holmqvist
Markus Klintborg
Per-Olof Ask
Lärare trä/metallslöjd
Petra Skov Pedersen
Elevassistent, fritids
Sara Drevestedt