Fritidshem

Välkomna till vårt fritidshem för F-6!  Vi har delat upp verksamheten i tre avdelningar: Knattarna (F-1), Översten (2-3) och Hjältarna  (4-6)

Även på vårt fritidshem är montessoripedagogiken i fokus och den genomsyrar hela dagen. Våra aktiviteter planeras mot bakgrund av Lgr11 som ger barnen lärorika teman men även möjlighet till fri lek.  

Vi fokuserar på att barnen ska få aktivera sig med uteaktiviteter varje dag . I enlighet med montessoripedagogiken har vår personal mer rollen av en handledare och måste lita på barnens egen vilja att lära. Vi kommer löpande att lägga upp information om vad som är på gång på vårt fritidshem, ni hittar vår egen sida här.