Skolår 4-6

Välkomna till vår årskurs 4-6! Vi håller till i tre klassrum på andra våningen. I 4-6 arbetar ca 65 barn delvis åldersintegrerat tillsammans med lärare och fritidspersonal.

Frihet, ansvar, hänsyn och självförtroende är viktiga principer i montessoripedagogiken. När du besöker våra klassrum möter du en miljö utan kateder och traditionella skolbänkar. Istället finner du elever som arbetar ensamma eller i grupp, vid bord eller på mattor på golvet. Något som också visar att du kommit in i ett montessoriklassrum är det rikliga montessorimaterialet på hyllor längs väggarna. Läraren har mer rollen av en handledare än traditionella lärare och måste lita på barnens egen vilja att lära. Varje åldersgrupp har även lärarledda lektioner och genomgångar inom lika ämnen.

Något som präglar vår pedagogik är att vi ger barnen stor frihet att själva välja vad de ska arbeta med och de kan därför koncentrera sig på ett ämne en hel dag. Det ställer dock krav på att barnen tar del av ansvaret att täcka in alla ämnesområden vilket kräver planering och utvärdering tillsammans med lärarna. Det är också viktigt att barnen tar hänsyn till sina klasskamrater då samarbete och hänsyn är centrala delar i montessoripedagogiken.

Vi kommer löpande att lägga upp information om vad som är på gång och vad vi arbetar med i 4-6, ni hittar vår egen sida här.