Skolår 7-9

Välkomna till vår årskurs 7-9!

På högstadiet förbereds eleverna alltmer inför sina gymnasiestudier. Montessorimiljön känns fortfarande igen med avsaknad av kateder och skolbänkar, men miljön kan också se något mer traditionell ut med regelrätta lektioner och samlingar. Läraren har mer rollen av en handledare än traditionella lärare och måste lita på barnens egen vilja att lära. Varje åldersgrupp har även lärarledda lektioner och genomgångar inom lika ämnen. Montessoripedagogiken märks tydligast genom lärarnas förhållningssätt gentemot eleverna och hur de arbetar vidare för att eleverna ska ta ansvar för att lära och arbeta självständigt. En viktig del är också att eleverna behåller sin nyfikenhet för att lära och ta in ny kunskap.  

 Vi kommer löpande att lägga upp information om vad som är på gång och vad vi arbetar med i 7-9, ni hittar vår egen sida här.