Skolår F-3

Välkommen till oss! Vi håller till på entréplan i två klassrum och på andra våningen i tre klassrum. F-3 arbetar ca 90 barn åldersintegrerat tillsammans med lärare och fritidspersonal.

I F-3 får barnen lära sig grunderna om montessorimateriel och hur det ska användas samt en första introduktion till IT i skolan genom att vi arbetar en hel del med iPads, bland annat i ett spännande projekt som kallas Att Skriva sig till Läsning (ASL).

Frihet, ansvar, hänsyn och självförtroende är viktiga principer i montessoripedagogiken. När du besöker våra klassrum möter du en miljö utan kateder och traditionella skolbänkar. Istället finner du elever som arbetar ensamma eller i grupp, vid bord eller på mattor på golvet. Något som också visar att du kommit in i ett montessoriklassrum är det rikliga montessorimaterialet på hyllor runt om i klassrummet.

Något som präglar vår pedagogik är att vi ger barnen stor frihet att själva välja vad de ska arbeta med och de kan därför koncentrera sig på ett ämne en hel dag. Det ställer dock krav på att barnen tar del av ansvaret att täcka in alla ämnesområden vilket kräver planering och utvärdering tillsammans med lärarna. Det är också viktigt att barnen tar hänsyn till sina klasskamrater då samarbete och hänsyn är centrala delar i montessoripedagogiken. Varje åldersgrupp har även lärarledda lektioner och genomgångar inom lika ämnen.

Vi kommer löpande att lägga ut information om vad vi arbetar med och vad som är på gång i F-3, ni hittar vår egen sida här (länka till deras Googlesite).

Varmt välkomna till F-3!